Avgifter

Hyra, vårdavgift, matabonnemang och ev. hjälpmedel faktureras från Mora kommun.

Se Mora kommuns hemsida för information kring avgifterna:

http://www.mora.se/Stod--omsorg/Avgifter/

  

 

Se aktuella avgifterna här (PDF):

http://www.morakommun.se/PageFiles/2452/Avgifter%20och%20taxor%202018%20%20VoO.pdf